Over BuBox

Dynamische Stuurgroep
De organisatie en programmering veranderde grondig in 2006. De coördinator koos voor een nieuwe aanpak : niet één curator maar wel een stuurgroep samengesteld uit tien Kortrijkse  inwoners zoeken de programmering uit. Allen mensen met een gezamenlijke drijfveer namelijk de passie voor de hedendaagse beeldende kunstscène. Ondertussen vertaalde dit enthousiasme zich al in de presentatie van 44 kwalitatieve projecten met regionale, nationale en zelfs internationale kunstenaars.

Naast het delen van  hun expertise en het meehelpen schrijven aan de programmering, nemen de   leden van de stuurgroep ook een coachende rol op voor de artiesten en de organisatie. De leden van de stuurgroep zijn: Françoise Geers, Luc Hinnekens, Gery Van Tendeloo, Clo Bostoen, Jean-Pierre Tack, Xavier Marescaux, Jan Declercq, Petra Flamand, Jan Ovaere, Catherine Baelde.

Coördinator: Catherine Baelde
Vzw Stedelijke Musea Kortrijk team musea & tentoonstellingen
BUBOX is een ruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Kortrijk waarbij resoluut gekozen wordt voor kunstenaars die op een eigenzinnige en artistieke manier met de ruimte en haar omgeving willen omgaan. Het biedt jong opkomend talent de fysieke ruimte voor experiment, creatie, presentatie en de mentale ruimte voor het discours met het publiek. De continue aandacht voor de evoluerende tentoonstellingspraktijk vertaalt zich in een verrassend, vernieuwend en uitdagend programma met een vijftal projecten op jaarbasis.