Forever – Jerome Jacobs

13.03.16 – 01.05.16

De Brits-Franse Jerome Jacobs is zelfstandig art consultant, curator en galerie-eigenaar in Brussel en was de voorbije vijftien jaar curator van exposities in Gent en Brugge. Gery Van Tendeloo, coach van BuBox, nodigde hem uit om de Paardenstallen in te palmen met een tentoonstelling. Met positief gevolg want Jerome Jacobs zet in Bubox FOREVER op. FOREVER wordt een onderhoudende expo met een vleugje ironie en die aanzet tot nadenken.

Een overvloed van polymorfe werken wordt geënsceneerd in een labyrint dat  een al dan niet bekende hedendaagse kunstenaars onthult. Zoals een collectie die volgens een chaotische lijn verzameld werd door een rondtrekkend kunstliefhebber, presenteert de tentoonstelling een mix van schoonheid en lelijkheid, verfijning en banaliteit waardoor een fascinerende maar verwarrende sfeer ontstaat.

Jerome Jacobs over FOREVER

De menselijke geschiedenis ontrolt haar rode draad tussen heden en verleden en stelt vragen over een onzekere toekomst, op een soms groteske en vaak brutale manier. De bezoeker wordt zo voor de spiegel geplaatst van zijn eigen menselijkheid, zijn projecties en zijn vooroordelen over datgene wat onze hedendaagse samenleving en haar conflicten vormt.

Pijn staat zij aan zij met humor, wat herinnert aan de complexiteit van ons bestaan maar ook aan de onvergankelijke link met de andere, de natuur, de aarde. De werken, nu eens klassiek dan weer excentriek, verkennen zo de interacties tussen een spirituele en materiële wereld en leveren de bezoeker over aan introspectie.

Hoewel de visie somber is, is ze vervuld van hoop. Ze roept ons op om onze adem in te houden gedurende de tijd van een artistieke wandeling om misschien nadien beter te kunnen uitblazen.

FOREVER bekijkt de tijd die voorbijgaat ironisch, net zoals onze droombeelden over de eeuwigheid, de idealen die dictaten worden en de onmogelijkheid om de loop van de geschiedenis tegen te houden, onze oneindig kleine geschiedenis, ten aanzien van een universaliteit die elke dag mysterieuzer wordt.

Is onze passage op deze aarde slechts dat, for-never, met een behoefte zich te verzadigen met sterke indrukken om het eindpunt te vergeten? Of hebben we integendeel uit het oog verloren dat we hier forever zullen zijn, losgemaakt van alles wat ons essentieel lijkt in de massa futiliteiten waaruit ons leven van elke dag bestaat?